Skip to content
Home » כלכלה ופיננסים

כלכלה ופיננסים

מבוא: יסודות הכלכלה והאוריינות הפיננסית

כלכלה היא חקר הייצור, ההפצה והצריכה של סחורות ושירותים. אוריינות פיננסית היא קבוצה של מיומנויות שעוזרות לאנשים לקבל החלטות לגבי כסף.

חלק זה יכסה את היסודות של כלכלה ואוריינות פיננסית. נחקור מה כלכלנים עושים, איך הם עושים את זה, למה זה חשוב לך וכמה מונחי מפתח שכדאי לדעת כשלומדים כלכלה.

כלכלה ופיננסים היא המחקר של האופן שבו החברה משתמשת במשאבים נדירים בצורה יעילה כדי לייצר סחורות ושירותים המופצים דרך שווקים או מוסדות אחרים בדרכים העונות על צורכי החברה.

כלכלנים חוקרים את כל ההיבטים של כלכלה: ייצור, הפצה, צריכה – וכיצד הם מקיימים אינטראקציה זה עם זה – כדי להבין מה מניע את הפעילות הכלכלית בזמן או במקום מסוים. כלכלנים גם חוקרים כיצד כלכלות משתנות לאורך זמן מכיוון שהצרכים של אנשים משתנים עם הזמן, כמו גם התקדמות טכנולוגית כמו מחשבים או רובוטים המאפשרים לנו לייצר יותר סחורות עם פחות משאבים.

הכלכלה משפיעה עליך לא רק בכך שהיא מוודאת שהמדינה שלך

פרק 1.1: מערכת כלכלית

פרק זה דן במערכת הכלכלית וכיצד היא משפיעה על חיינו. זה מתחיל מהיסודות של מהי מערכת כלכלית וכיצד ניתן לסווג אותה. הוא דן גם בסוגים השונים של מערכות כלכליות, כולל כלכלות מעורבות, כלכלות פיקוד וכלכלות שוק חופשי.

לאחר מכן, הפרק ממשיך לדבר על המערכת המוניטרית במדינה וכיצד היא מוסדרת על ידי בנק מרכזי. סוגי הכסף נדונים גם בסעיף זה יחד עם תפקיד המסים במשק.

הכלכלה היא מערכת הייצור, ההפצה והצריכה של סחורות ושירותים בחברה.

המונח "כלכלה" נגזר מהמילה היוונית ēconomia, שפירושה ניהול משק בית. הוא שימש לראשונה במובנו המודרני על ידי אדם סמית בספרו "עושר של אומות" (1776), כדי להתייחס לייצור ולצריכה של סחורות.

באופן כללי, כלכלה מורכבת משלושה מגזרים בסיסיים:

– המגזר הראשוני מייצר חומרי גלם כגון תירס או פחם;

– המגזר המשני מייצר פריטים מיוצרים מחומרי גלם, כגון מכוניות או בגדים;

– המגזר השלישוני מספק שירותים כמו בנקאות או חינוך.

פרק 1.2: ביקוש למוצרים ושירותים

הביקוש למוצרים ושירותים הוא מדד לרצון לרכוש סחורות ושירותים.

ביקוש הוא מושג כלכלי בסיסי. הביקוש מתייחס ל

כמות של מוצר או שירות שהצרכנים מוכנים ויכולים לקנות בכל מחיר אפשרי, שאר הדברים שווים.

עקומות ביקוש יכולות לשמש במיקרו-כלכלה כמו גם במאקרו-כלכלה, אבל הם משמשים לרוב במיקרו-כלכלה מכיוון שהם מייצגים את הביקוש למוצרים או שירותים בודדים.

הביקוש הוא הנכונות והיכולת של הלקוחות לרכוש מוצר או שירות של חברה. הביקוש נקבע לפי מחיר המוצרים והשירותים, כמה אנשים מרוויחים וכמה אנשים נמצאים במשק.

הביקוש למוצרים ושירותים מורכב משני מרכיבים: ביקוש לסחורות וביקוש לשירותים. הביקוש לסחורות הוא מה שאנחנו יכולים למדוד ביחידות כמו טונות, ליטרים, בושלים, קילוגרמים – בעצם כל דבר שניתן למדוד ביחידות פיזיות. הביקוש לשירותים כולל את מה שאנו מודדים במונחים של שעות, דקות, שניות – בעצם כל מה שלא ניתן למדוד ביחידות פיזיות.

פרק 1.3: היצע וביקוש

בכלכלה, חוק ההיצע והביקוש הוא העיקרון הכלכלי הקובע שמחיר סחורה נוטה להתאים עד שהוא מגיע לנקודה שבה הכמות שדורשים הצרכנים שווה לכמות המסופקת על ידי היצרנים.

חוק ההיצע והביקוש קובע שכאשר יש יותר קונים ממוכרים, המחירים עולים; כאשר יש יותר מוכרים מקונים, המחירים יורדים. החוק גם צופה שאם סחורה תיעשה נדירה מחירה יעלה.

פרק זה עוסק בחוק ההיצע והביקוש. חוק ההיצע והביקוש הוא עיקרון כלכלי הקובע שכאשר היצע מוצר או שירות גדל, המחיר יקטן. לעומת זאת, כאשר ההיצע יורד, המחירים יעלו.

פרק זה גם מסביר כיצד ניתן ליישם גמישות בכלכלה במצבים שונים, כגון שינויים בשיעורי הריבית ושינויים בביקוש לסחורות.

פרק 2.1 : מוסדות פיננסיים

המוסד הפיננסי הוא חברה המספקת שירותים לציבור. השירותים שהיא מספקת הם הלוואות, כרטיסי אשראי, משכנתאות והשקעות.

מוסדות פיננסיים מספקים שירותים פיננסיים לפרטיים ולעסקים.

בפרק זה נחקור את עולם המוסדות הפיננסיים. נדון כיצד הם מספקים שירותים פיננסיים לפרטיים ולעסקים, בחשיבותם במשק ובסוגים השונים של מוסדות פיננסיים שקיימים.

דילוג לתוכן